MarcinSzydziakAdwokat

MarcinSzydziakAdwokat

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Szydziak, ul. Kościuszki 11 lokal 209, 25-310 Kielce.
 2. Będziemy gromadzić Pani/Pana dane pochodzące z Google Analytics oraz przekazane drogą mailową lub zapytań przez formularz.
 3. Stosujemy następujące środki ochrony danych osobowych: certyfikat SSL do ochrony transmisji; dbałość o regularne aktualizacje oprogramowania; tworzenie regularnych kopi danych na stronie; regularne zmiany hasła dostępowego.
 4. Dane osobowe będą wykorzystywane do obsługi zapytań przez formularz kontaktowy oraz wykonania umowy.
 5. Dane osobowe będą udostępniane firmie hostingowej na zasadzie powierzenia.
 6. Dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
 7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny do obsługi zapytań przez formularz kontaktowy, wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
 9. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu obsługi zapytań przez formularz i wykonania umowy, lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 10. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; d) przenoszenia danych; e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 11. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić obsługę zapytań przez formularz lub wykonanie umowy.
 12. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.
 13. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.