Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest działem prawa, które reguluje kwestie małżeńskie, między rodzicami a dziećmi oraz opieki i kurateli. W prawie rodzinnym znajdziemy przepisy dotyczące m.in.:
  • rozwodu i separacji,
  • podziału majątku po ustaniu małżeństwa,
  • alimentów,
  • władzy rodzicielskiej,
  • kontaktów z dziećmi,
  • opieki nad małoletnim i ubezwłasnowolnionym,
  • kurateli

We wszystkich wyżej wskazanych sprawach kancelaria udziela porad prawnych i konsultacji oraz reprezentuje klientów przed sądami.