Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe wskazuje przede wszystkim prawo którego państwa znajduje w danej sprawie zastosowanie. Zawiera również przepisy proceduralne.

Odpowiednie regulacje znajdują się w ustawie Prawo prywatne międzynarodowe, w przepisach Unii Europejskiej i umowach międzynarodowych, których Polska jest stroną. Znaczenie aktów prawnych z tej dziedziny stale wzrasta z uwagi na przemieszczanie się osób, osiedlanie w innych państwach, prowadzenie wymiany handlowej z zagranicą czy posiadanie interesów życiowych w innym państwie. Dla zastosowania prawa danego państwa mogą mieć znaczenie: posiadane obywatelstwo, miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu, miejsce siedziby, miejsce dokonania czynności, miejsce położenia rzeczy, umowa stron i inne wyznaczniki.

Z punktu widzenia procesowego, konsekwencją wniesienia sprawy do sądu państwa, które nie jest właściwe do jej rozpoznania jest w świetle prawa polskiego odrzucenie pozwu lub wniosku.

Kancelaria udziela porad i konsultacji w kwestiach związanych z prawem międzynarodowym.

Współpracujemy również z polskimi prawnikami na terenie Wielkiej Brytanii oraz z prawnikiem we Włoszech.