Prawo handlowe

Prawo handlowe

Prawo handlowe jest działem prawa regulującym ustrój przedsiębiorców oraz czynności handlowe w obrocie gospodarczym.
Nie ma całościowej kodyfikacji prawa handlowego. Oprócz kodeksu spółek handlowych, źródłem prawa handlowe pozostają przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
  • sporządzania umów spółek,
  • rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • dokonywania zmian w Rejestrze,
  • zbywania udziałów i akcji,
  • sporządzania projektów protokołów zgromadzeń wspólników/ akcjonariuszy,
  • udzielania porad z zakresu funkcjonowania spółek,
  • sporządzania i opiniowania umów z zakresu działalności przedsiębiorców,
  • reprezentowania w negocjacjach i przy rozwiązywaniu sporów,
  • reprezentowania w postępowaniach sądowych