Nieruchomości

Nieruchomości

Przepisy dotyczące nieruchomości są zamieszczone w różnych aktach prawnych. Część znajduje się w Kodeksie cywilnym w księdze poświęconej własności i innym prawom rzeczowym, część w księdze poświęconej zobowiązaniom, inne w ustawie o własności lokali, ustawie o ochronie praw lokatorów (…), o gospodarce nieruchomościami, o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i innych.
Sama umowa kupna – sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jej treść jest natomiast uzgadniana przez strony i niekiedy wykracza poza podstawowe zapisy, które z reguły w aktach notarialnych są zawierane.

W sprawach dotyczących nieruchomości kancelaria reprezentuje klientów przed sądami m.in.w sprawie:
  • zasiedzenia,
  • zniesienia współwłasności,
  • ustanowienia drogi koniecznej,
  • rozgraniczenia,
  • wydania nieruchomości,
  • dochodzenia roszczeń majątkowych w związku z korzystaniem z cudzej nieruchomości,
  • eksmisji z lokalu i zapłaty czynszu.

Ponadto udzielamy konsultacji i porad w sprawach związanych z nieruchomościami, opiniujemy umowy i sporządzamy ich projekty.