Prawnicy

Marcin Szydziak

Adwokat, członek Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie prawnicze zdobywał od 2002r. pracując w kancelarii radców prawnych w Kielcach. W 2007r. ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski. Od 2009r. prowadzi własną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Doradza i prowadzi sprawy również z innych dziedzin prawa. Jest autorem kilku publikacji naukowych.