Nota Prawna

  1. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie są chronione prawami autorskimi przysługującymi ich twórcom.

  1. Wszystkie teksty znajdującej się na stronie są chronione prawami autorskim twórcy.

  1. Kancelaria dokłada starań by informacje zamieszczone na stronie były w pełni rzetelne. Tym niemniej mają one charakter wyłącznie informacyjny. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie do prowadzenia własnej sprawy lub oceny własnej sytuacji prawnej. Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny przez adwokata lub radcę prawnego, możliwej dopiero po wcześniejszym zapoznaniu się z kompletem dokumentacji i wyjaśnień osoby zainteresowanej.

Marcin Szydziak