Orzecznictwo

Październik 3, 2016

Udział objęty za wkład należący do majątku wspólnego małżonków wchodzi w skład tego majątku

7 lipca 2016r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 32/16, w kwestii zaliczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do majątku wspólnego małżonków. Sąd […]