6.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z 6 października 2016r. o ratyfikacji porozumienia paryskiego do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015r.

1.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831)
Grudzień 7, 2016
6.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579)
Grudzień 7, 2016

6.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z 6 października 2016r. o ratyfikacji porozumienia paryskiego do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015r.

6.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z 6 października 2016r. o ratyfikacji porozumienia paryskiego do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015r. (Porozumienie Paryskie ma na celu wzmocnić wdrażanie Konwencji, zintensyfikować globalną odpowiedź na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w kontekście zrównoważonego rozwoju i wysiłków na rzecz likwidacji ubóstwa).