Grudzień

Grudzień 7, 2016

9.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996)

9.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996)
Grudzień 7, 2016

6.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579)

6.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), zastępująca ustawę z 2001r. […]
Grudzień 7, 2016

6.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z 6 października 2016r. o ratyfikacji porozumienia paryskiego do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015r.

6.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z 6 października 2016r. o ratyfikacji porozumienia paryskiego do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku […]
Grudzień 7, 2016

1.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831)

1.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831). Ustawa określa: 1) zasady opracowywania krajowego planu […]